Font Size

SCREEN

Cpanel

o IT

Jak změnit zástupce v dialogu "Ulož" a "Otevři" pro Windows XP

Existují minimálně 3 možnosti jak dosáhnout toho, abychom měli v dialogu "Ulož" a "Otevři" vlastní zástupce místo těch předem nastavených.

Předem nastavení zástupci jsou vidět na tomto obrázku:

My Recent Documents, Desktop, My Documents, My Computer a My Network Places. Troufám si tvrdit, že zástupce Recent Documents a My Network Places skoro nikdo v životě nepoužil :) Tak tedy jak dosáhnout toho abychom zástupce změnili?

Změna pomocí Group Policy

Spusťte Group Policy MMC Snap-in (Start - Run - gpedit.msc) a proklikejte se na Hive User Configuration - Administrative Templates - Windows Components - Windows Explorer - Common Open File Dialog. Zde je položka Items Displayed on Places Bar ve které můžete zástupce libovolně měnit.

 

 Změna pomocí TweakIU

Existuje utilita přímo od Microsoftu která se jmenuje Tweak UI a umí měnit velké množství základních nastavení systému. Mimo jiné i tyto zástupce. Utilita je ke stažení zde: http://www.microsoft.com/windowsxp/Downloads/powertoys/Xppowertoys.mspx. Po její instalaci a spuštění lze měnit zástupce v záložce Common Dialog - Places Bar

 

Změna pomocí Editoru registrů

Spusťte Editor Registrů (Start - Run - Regedit.exe) a proklikejte se na Hive HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies. V tomto hivu vytvořte nový klíč se jménem comdlg32 a v něm další klíč se jménem PlacesBar. V tomto posledním klíči (PlacesBar) vytvořte jednotlivé zástupce. 

Zástupci se vytváří dvěma způsoby:

  • Pokud chcete vytvořit zástupce do standartních míst na disku jako například Desktop, My Documents atp., musíte použít jejich číselný kód. Například číslu 5 odpovídá zástupce do My Documents, číslu 0 zástupce na Desktop a číslu 17 zástupce na My Computer. Přidáte tedy novou DWORD položku (klik pravým tlačítkem - New - DWORD Value), a pojmenujete jí Place0 (každý další zástupce bude mít číslo na konci jména o jedno vyšší). Na tuto položku pak kliknete a zadáte její hodnotu, např. 0 (Zástupce na Desktop)
  • Pokud chcete vytvořit zástupce do jakékoli jiné složky (např. C:\Moje Knihy\), přidáte novou hodnotu STRING a do ní zadáte cestu ke složce

A to je vše :) Výsledek je vidět na posledním obrázku

PS: Pokud se budete divit že Vám zástupci nefungují v aplikacích MS Office tak se nedivte. MS Office používá vlastní zástupce nezávislé na Windows. Jak změnit zástupce pro MS Office aplikace najdete v tomto návodu: http://office.microsoft.com/en-us/help/HA011864981033.aspx

Přidat komentář