Font Size

SCREEN

Cpanel

Blog

Sealand

Sealand Sealand je jednostranně vyhlášené knížectví, které leží asi 10 km od pobřeží Velké Británie. Rozkládá se na 550m2 velké, umělé plošině, která za 2. světové války sloužila jako stanoviště protileteckého dělostřelectva. Na toto knížectví jsem narazil při čtení knížky o internetu, kde je zmiňováno jako tzv. datový ráj. Ačkoli existence tohoto datového ráje je jistě nejhlavnějším důvodem proč je toto nikým neuznané knížectví slavné, jeho historie nezůstává co do zajímavosti pozadu.

Sealand založil v roce 1967 Paddy Roy Bates, který využil toho, že se plošina nachází mimo výsostné vody Velké Británie. Usadil se tam i se svou rodinou a vyhlásil plošinu a okolní vody za své svrchované území. Pošuk co říkáte :) Ale nejlepší na tom je že po právní stránce je vše v pořádku. V roce 1968 se u plošiny pokusilo Královské námořnictvo instalovat navigační bóji. Na toto porušení územní suverenity odpověděli obyvatelé Sealandu výstražnou střelbou do vody. Námořnictvo si to nenechalo líbit a tak Batese zaktli a postavili před britský soud, který ho ovšem osvobodil s odůvodněním, že plošina se opravdu nachází mimo dosah britského práva. Tím, de facto, uznal nezávislost Sealandu.

V roce 1978 plošinu násilím obsadila skupina dánských a německých dobrodruhů, kteří vzali Batesova syna jako rukojmí. Bates se skupinou přátel však opět plošinu dobil, osvobodil syna, a podle platných mezinárodních úmluv zajmul dobrodruhy jako válečné zajatce. Dánsko i Německo vznesli formální protest k Velké Británi a požadovali osvobození svých občanů. Dostalo se jim překvapivé odpovědi - SeaLand nespadá pod území Velké Británie a tudíž není v její moci zasáhnout. Nakonec se vše vyřešilo až osobní návštěvou oficiálního něměckého diplomata :) na Sealandu. Sealand byl tím pádem de facto uznán i Německem.

Sealand má vlastní pasy, vlajku hymnu i národní fotbalový tým a i když se uznání de jure zatím nedočkal, já mu držím palce :)

Jo a pokud si chcete tohle knížectví koupit, je na prodej za 50 - 650 mil. liber.

Více informací najdete zde:

Přidat komentář